Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné a správné zacházení s nimi je důležité. Tyto zásady popisují, jak tyto údaje sbíráme, jak je chráníme a také, jaká jsou vaše práva.

Pro přehled jsme vytvořili obsah, pokud hledáte jenom nějakou konkrétní část:

 1. Základní ustanovení aneb kdo jsme a na koho se obrátit
 2. Co je to osobní údaj
 3. Odkud získáváme osobní údaje?
 4. Proč a za jakým účelem údaje zpracováváme?
 5. Jak dlouho vaše údaje budeme uchovávat?
 6. Kdo jsou příjemci osobních údajů
 7. Co jsou to cookies a proč je užíváme?
 8. Jaká jsou vaše práva
 9. U nás jsou vaše osobní údaje v bezpečí
 10. Na závěr

 

1. Základní ustanovení aneb kdo jsme a na koho se obrátit

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je mooza inspire s.r.o., IČ 04504682 se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha (dále jen: „správce“, ”my“).

Pokud byste potřebovali cokoli řešit nebo vám něco nebylo jasné, kontaktujte jednatele mooza – Zdeněk Pejcel, info@mooza.io.

 

2. Co je to osobní údaj

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, kterými lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, daňové identifikační číslo.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Odkud získáváme osobní údaje?

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a a osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
Správce zpracovává také vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.4. Proč a za jakým účelem údaje zpracováváme?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :

  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),
  • účetní a daňové účely,
  • splnění povinností stanovených právními předpisy,
  • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

5. Jak dlouho vaše údaje budeme uchovávat?

Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

6. Kdo jsou příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby:

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující marketingové služby.

Berete na vědomí, že osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC, jelikož využíváme služeb G Suite a Google Cloud, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Dále využíváme služeb Salesforce.com, inc., kde se rovněž ukládají osobní údaje a jehož provoz je také v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
Berete také na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnostmi Google LLC a Salesforce.com, inc. na jejich zařízeních. Dále také, že správce má v úmyslu předat vaše osobní údaje třetím osobám, do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových a mailingových služeb, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

 

7. Co jsou to cookies a proč je užíváme?

Abychom splnili informační povinnost v souladu s GDPR, dáváme vám na vědomí, že na internetových stránkách mooza.io užíváme tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou používány k tomu, aby váš uživatelský zážitek byl více efektivní.
Jaké cookies používáme?

 • Nutné – umožňují fungování základních vlastností webových stránek, jako je navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.
 • Statistické – pomáhají nám, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky (anonymně sbírají a sdělují informace).
 • Další – takové cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala jiné informace (např. velikost písma, chování stránky, jak vypadá, či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele).

Tím, že používáme nejrůznější služby našich partnerů, tak se zmíníme, že rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.
Využíváme služeb Google (Analytics, AdSense), Facebook, Twitter, Youtube a Salesforce.

Souhlas s ukládáním cookies – Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a používáním stránek souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.
Použití cookies můžete kdykoliv omezit, nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

8. Jaká jsou vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
 3. právo na výmaz osobních údajů,
 4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 5. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Pokud uplatníte své právo na přístup k osobním údajům v elektronické podobě, správce vám požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.
 8. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

9. U nás jsou vaše osobní údaje v bezpečí

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Zároveň správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování, šifrování.

 

10. Na závěr

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi vámi a správcem jsou příslušné české soudy.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a doplňovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018, poslední aktualizace 1.4.2020